Albatros

Albatross in mountain puzzleAlbatros  je mořský pták s obrovským rozpětím křídel díky němuž jsou výbornými plachtaři

Bookmark this page