Galaxy Slider

Galaxy SliderSešoupejte díly skládačky a získajte pohled na  do vesmíru

Bookmark this page
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich