Modrý koncept

Purple concept car puzzleRozhodněte se z kolika puclů chcete skládat obrázek konceptu sportovního auta. Pri sestavování Vám hohou pomoci tlačítka GRID – zobrazení mřížky,  NOGRID – odstranění mřížky,  RESLOVER – obrázek se sám složí,  REMOVER – rozbití obrázku na puzzle

Bookmark this page
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich