X-15 Space Jet Slider

Slide puzzle eperimentálního raketovéhé letounu vyvynutého v šedesátých letech minulého století pro NASA. Letoun s doletem naž na okraj vesmíru velkou měrou napomohl při získávání informací potřebných při konstrukci vesmírných lodí. Jeho pilotům byl přiznán statud astronauta.

Read more
Bookmark this page