Modrý koncept

Rozhodněte se z kolika puclů chcete skládat obrázek konceptu sportovního auta. Pri sestavování Vám hohou pomoci tlačítka GRID – zobrazení mřížky,  NOGRID – odstranění mřížky,  RESLOVER – obrázek se sám složí,  REMOVER – rozbití obrázku na puzzle

Read more
1 2 3 8
Bookmark this page
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain