X-15 Space Jet Slider

X-15 Space Jet SliderSlide puzzle eperimentálního raketovéhé letounu vyvynutého v šedesátých letech minulého století pro NASA. Letoun s doletem naž na okraj vesmíru velkou měrou napomohl při získávání informací potřebných při konstrukci vesmírných lodí. Jeho pilotům byl přiznán statud astronauta.

Bookmark this page
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain